or+strength

 • 111strength — atsparumas statusas T sritis chemija apibrėžtis Medžiagos gebėjimas nekisti nuo kitų medžiagų arba aplinkos poveikio. atitikmenys: angl. resistance; stability; strength rus. прочность; сопротивление; стойкость; устойчивость …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 112strength — stiprumas statusas T sritis chemija apibrėžtis Medžiagos ar gaminio geba priešintis išorinei mechaninei jėgai. atitikmenys: angl. strength rus. прочность …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 113strength test — stiprumo bandymas statusas T sritis chemija apibrėžtis Bandymas, kuriuo nustatomi objekto stiprio parametrai. atitikmenys: angl. strength test; structural test rus. испытание на прочность …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 114strength — atsparumas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. immunity; resistance; strength vok. Beständigkeit, f; Festigkeit, f; Widerstandsfähigkeit, f rus. прочность, f; сопротивление, n; стойкость, f pranc. immunité, f; rigidité, f; résistance, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 115strength limit — stiprumo riba statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. strength limit vok. Bruchgrenze, f; Festigkeitsgrenze, f rus. предел прочности, m pranc. limite de rupture, f; résistance à la rupture, f; résistance limite, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 116strength — tvirtumas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. strength vok. Festigkeit, f; Haltbarkeit, f; Robustheit, f rus. прочность, f pranc. solidité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 117strength reserve — atsparumo atsarga statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. strength reserve vok. Festigkeitsreserve, f rus. запас прочности, m pranc. marge de sécurité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 118strength — stipris statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. intensity; strength vok. Intensität, f; Stärke, f rus. интенсивность, f; сила, f pranc. intensité, f; valeur d’intensité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 119strength of materials — medžiagų atsparumas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. resistance of materials; strength of materials vok. Materialfestigkeit, f rus. сопротивление материалов, n pranc. résistance des matériaux, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 120strength — stiprumas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. strength vok. Stärke, f rus. крепость, f; прочность, f pranc. résistance, f …

  Fizikos terminų žodynas